Valg av mønster til rosetten i lydhullet på rundlyra

Tilbake

Inspirasjon til rosetten i lydhullet er fra en beltespenne utstilt ved Tromsø museum

Spenna er fra Loppa i Finnmark. Den står datert til yngre jernalder/vikingtid, og men det er nok tidlig vikingtid, mulig fra slutten av merovingertiden.


Om rundspenna i utstillingen står det:
Ts6360C
'Rund bronsespenne. Ornamentikken er inndelt i et rombisk midtfelt, 4 runde og 4 trekantfelt. Nålefestet og hempen begge med rester av jernnålen, er bevart. Spennen er meget godt bevart'