boss2

R.K.Holte instrumentverksted


Jeg har drevet med instrumentbygging som hobby siden 1979.
Etter et par tiår med tilhold i varierende utgaver av redskapsboder, installerte jeg meg i eget verksted i løpet av 2007.
I 2022 ble verkstedet flyttet til Røros, hvor jeg nå er bosatt.


Info om Kraviklyre

Hør en av mine lyrer brukt av folkemusikkgruppa "Hjertelskende venner" i Rørossalmen
7-strengs rundlyre

    9-strengs rundlyre
Bygdeharpe, Røros, ca 1700

Mandolin/Sister

Dreielire