boss2

Bondeharpe, Røros, ca 1700

Tilbake

Instrumentet er bygd etter tegninger fra Ringve museum. Tegningen er lagd av tidligere teknisk konservator på Ringve, Corinna Weinhammer i 1998.

Informasjon fra Bjørn Aksdal:
Orginalen befinner seg på Ringve Museum. Den er kun langtidsdeponert på Ringve og tilhører egentlig Norsk Folkemuseum (NF 204-20).
Den kom til museet i 1920, men jeg vet ikke hvem de fikk den fra. På arkivkortet står det at harpa stammer fra Røros og er datert til 17. eller 18. århundre. Den er en av ni eller muligens ti bevarte bondeharper (bygdeharper) i Norge. En harpe er fra Sunnmøre, en er fra Selbu, mens de øvrige stammer fra Østerdalen (inkl. en fra Glåmdalen). Noen har derfor kalt disse harpene for østerdalsharper. Alle disse harpene er antatt å være fra perioden ca. 1650-1800. Fire av harpene er datert; 1681 (Selbu), 1696 (Østerdalen), 1769 (Sørskogbygda, Elverum) og 1776 (Stai, Stor-Elvdal).