boss2

Info om rundlyre fra Kravik

Tilbake

Følg denne linken til Norsk Folkemuseum/digitalt museum for å lese historikk om lyra fra Kravik.
Der finnes også en rekonstruksjonstegning laget av Solbjørg Rauset.

I bladet "Folkemusikk" 1/2017 sto en artikkel om Kraviklyra.
Den viser at lyra antakelig er mye yngre enn man så langt har trodd.
Se teksten i artikkelen her.


Info fra museet

Tilbake